Azzal, hogy belép az pelenkatlanodj.com valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

  • A pelenkatlanodj.com honlapon található tartalom szerzője Krémer Sára.
  • Az oldal minden tartalma a szerző szellemi tulajdona.
  • A szerző fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A szerző előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

A lap tartalmának konkrét utalással engedélyezett részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja. De ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A pelenkatlanodj.com oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni, a szerző előzetes írásos hozzájárulása nélkül, tilos.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A jogtulajdonos Krémer Sára követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.